զօրեղ

զօրեղ

Dasnabedian 1995: 433

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Acrostiche 6,20
puissant

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԶՕՐԵՂ — (ի, աց.) NBH 1 0756 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c ա. Զօրաւոր. կարօղ. ուժեղակ. արի. քաջ. բուռն. ուժգին. եւ Տոկուն. ... *Մխիթարեցան ʼի բանից անտի Յուդայ ʼի զօրեղ եւ ʼի գեղեցիկ. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 17: *Զօրեղ ախոյեանք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐՈՂ — (ողի, ղաց.) NBH 1 1076 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 10c ա. ԿԱՐՈՂ կամ ԿԱՐՕՂ. δυνατός, ἱσχύων potens, valens, validus, fortis . Որ կարէ. ունօղ զկար առնելոյ ինչ. բաւական. առողջ. զօրեղ. ուժեղ. հզօր. բաւական. առողջ. զօրեղ. ուժեղ. հզօր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԴԵՄ — (եցի.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c ն.չ. ἁναγγέλλω, παραγγέλλω , denuncio, moneo, ἑεργέω , operor efficaciter Ազդ առնել. իրազեկ առնել. յայտ առնել. յուշ առնել. զգացուցանել. ծանուցանել. լսելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՈՅԱՆ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ԱԽՈՅԱՆ ԱԽՈՅԵԱՆ. πρόμαχος, προμαχητής , ἰππαρχίς, ἁριστεύς antesignatus, propugnator, omnium fortissimus Յառաջամարտիկ բանակին խաղացեալ ընդդէմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՆԱՐԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c չ. νεύω, ἑννεύω, κατανεύω innuo, annuo nutu significare Նշանացի ազդել աչօք. նշանակել աչօք զկամս կամ զխնդիր իւր. իշմար ընել .... *Ակնարկէ ակամբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽՈՅԺ — (խուժի, ից.) NBH 1 0264 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c, 13c ա. որպէս թէ հրային եւ ուժեղ. գրի եւ ԱԺԽՈՅԺ. Արի. առոյգ. հուժկու. սաստիկ. բուռն. զօրեղ. կտրուկ. ... *Տեսեալ զտիտանեանն զայն վիթխարի եւ աշխոյժ. Յհ. իմ. պաւլ.: *Աշխոյժ պնդութիւն, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԲՈՅԼ — ( ) NBH 1 402 Chronological Sequence: 10c ա. Բազմահոյլ. բազմագումար. շատւոր. ... *Ահարկուս ցուցից առ սմին բազմաբոյլ բռնութեան մարտկացդ՝ զօրեղ ախոյեանս Աստուածականս. Նար. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԶՕՐ — (ի.) NBH 1 404 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. πολυδύναμος multipotens, praevalens Որոյ բազում է զօրութիւն, մեծազօր. բազմապատիկ զօրութեամբ. հզօր. զօրեղ առ բազում ինչ. *Մի է հոգին սուրբ, առանց բաժանման է, եւ բազմազօր. Կոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՒՌՆ — (բռին կամ բռան, ամբ. բռունք, ռանց, ռամբք.) NBH 1 512 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. δράξ pugillus, brancata Ափ ձեռին ամփոփեալ. ձեռն բռնօղ կամ ըմբռնօղ զիմն. բուռ. ավուճ. ... *Որչափ բռամբ մի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԻՄԱԳՐԱՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0623 Chronological Sequence: 10c գ. Համարձակութիւն. յառաջ խաղացումն. նահատակութիւն. *Ասել ընդ նահատակին (դաւթի), որ զայս դիմագրաւութիւն առ բարին ունէր միշտ, թէ վասն քո մեռանիմք զօրհանապազ: Դիմագրաւութիւն զօրեղ եւ անհերքելի. Նար. կ.: Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԹՈՒՄՆ — (թման.) NBH 1 0683 Chronological Sequence: 10c գ. Երթալն. երթ. գնացք. *Զօրեղ երթմամբ (սրոյ, այսինքն մխմամբ) ի խոր խոցոտեալ. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.